• je lektorem odborných kurzů zaměřených na práci s informacemi a techniky rychlého čtení
  • částečným odborným zájmem je problematika competitive intelligence nebo vybrané oblasti rozhraní informační vědy a souboru kognitivních věd včetně tematiky metod rychlého čtení
  • od roku 1994 do roku 2015 působil v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vysokoškolský učitel
  • v letech 2000 až 2002 byl zástupcem ředitele a od roku 2002 až do roku 2012 ředitelem tohoto ústavu
  • do roku 1994 pracoval deset let v oblasti VTEI (vědecké, technické a ekonomické informace)
  • v období 1994 až 2000 byl také informačním specialistou společnosti Medistyl Praha zaměřenou na odborné a vědecké informace v oblasti lékařských věd, farmacie, chemie, toxikologie, životního prostředí a technických vě

 

Richarda najdete na: