je obchodní a marketingovou ředitelkou AKORDu, lektorkou v oblasti rozvoje lidských zdrojů a konzultantkou oblasti personálního řízení,  s AKORDem spolupracuje od jeho vzniku v roce 2004

  • v dubnu 2014 nastoupila do AKORDu na pozici obchodní ředitelky
  • od roku 2012 do počátku roku 2014 pracovala na pozici personalistky v logistické společnosti, zkušenosti získávala také jako metodik kurzů ve vzdělávací společnosti
  • absolvovala FF UK v Praze, obor andragogika a personální řízení, část studia strávila na Universität Bamberg v Německu, kde se také účastnila několika praktických tréninků, mj. workshopu Visualisieren & Präsentieren
  • pravidelně navštěvuje vzdělávací kurzy a workshopy, například Nové role v recruitmentu, AC/DC nanečisto či fórum Práce s talenty včera a dnes či Personální řízení ve výrobních podnicích
  • vede přípravné kurzy na přijímací řízení na VŠ (Andragogika a didaktika, Personální řízení, Teorie organizace a řízení)
  • externě vyučuje na UJEP (předměty Facilitační dovednosti, Outdoor management training a Zážitková pedagogika)
  • ve volném čase se aktivně věnuje sportu (zejména orientačnímu běhu, jízdě na kole a florbalu), ráda navštěvuje divadla a poznává nové země

Kateřinu najdete na: