je vedoucím lektorem teambuildingových programů a projektovým manažerem pro oblast outdoorových kurzů

  • lektor outdoorových rozvojových kurzů v oblasti vedení týmů a týmové spolupráce
  • má dlouholeté zkušenosti s organizací a vedením sportovních outdoorových kurzů a akcí, které jsou ideálním kompromisem sportu, relaxace, zábavy a osobnostního  rozvoje účastníků
  • ve společnosti AKORD OT působí od roku 2008 jako garant teambuildingových programů
  • vystudoval FTVS UK v Praze, obor Tělesná výchova - Chemie
  • 6 let působil jako asistent na katedře tělesné výchovy Právnické fakulty UK
  • rád pomáhá lidem osvojovat si nové zkušenosti formou zážitkové pedagogiky
  • je všestranným sportovcem, rád navštěvuje divadlo, rád vaří a nedávno propadl geocachingu

 

Jana najdete na: