je outdoorovým instruktorem a konzultantem pro oblast spolupráce s pedagogy a školami

  • je zkušeným instruktorem outdoorových programů, kterým se v AKORDu věnuje již od roku 2005, působí také jako konzultant programů pro pedagogy či školy
  • v současné době působí jako třídní učitel třetí třídy na přední pražské fakultní základní škole
  • externě vyučuje na UJEP předmět Facilitační dovednosti a skupinová dynamika
  • jako facilitátor působil během setkání zaměřených např. na individualizaci ve výuce, poskytování zpětné vazby nebo využívání zážitkové pedagogiky ve výuce
  • vedl workshopy pro pedagogy se zaměřením na Interaktivní metody ve výuce mluvnice na prvním stupni ZŠ, je držitelem certifikátu základního kurzu vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
  • v posledních dvou letech absolvoval semináře pro pedagogy, např. Prevence patologických jevů v třídním kolektivu, Zavedení metod kritického myšlení do praxe, Důkazy učení žáků, Individulizace ve výuce a mnohé další
  • má také mnohaleté zkušenosti s pořádáním programů pro děti, jak pobytových, tak různých dílen a wokrshopů, od roku 2002 tráví každé léto na dětském táboře, nejprve jako oddílový vedoucí věkové skupiny 13 -16 let, od roku 2014 působí v pozici hlavního vedoucího
  • je bývalým plavcem a reprezentantem vodního póla, v současnosti je jeho největší zálibou florbal, jízda na kole a hudební produkce