Teamspirit

Teamspirit - podpora týmového ducha

Chcete nabídnout svým lidem odměnu, odreagování, společnou zábavu a při tom

  • posílit neformální vztahy
  • podpořit týmového ducha
  • prohloubit loajalitu k vaší společnosti?

V tom případě jsou právě pro vás určené programy typu Teamspirit.

Nabízíme Vám několikahodinové až celodenní akce plné společných zážitků, organizované samostatně i jako doplněk firemních konferencí nebo odborných workshopů. Program tvoří nejčastěji outdoorové aktivity, týmové hry a kreativní dílny. Akce mohou mít například podobu „pouti“ s řadou zajímavých „atrakcí“, nebo rámec delší hry s tématickou legendou.

„S námi si zážitky nekupujete, s námi je společně vytváříte!“

 

Příklady našich teamspiritových programů:

Vítězné družstvo s objevenou truhlouTruhla Indiany Jonese

Indiana Jones – archeolog, cestovatel, dobrodruh. Procestoval skoro celý svět a jeho příběhy z něj vytvořily legendu! Jako zázrakem se nám podařilo získat starou dřevěnou truhlu s pokladem, kterou na svých cestách uschoval na bezpečném místě. Bohužel je zamčená na osm zámků. Jediná možnost, jak ji otevřít, je získat všech osm klíčů.

Účastníci hry jsou rozděleni do týmů, které řeší různé úkoly, náročné intelektuálně i fyzicky. Úspěšné splnění úkolu otvírá cestu k získání klíčů.

Hra bývá zprvu chápána jako soutěž, který tým získá nejvíce klíčů. Pouze všechny klíče získané všemi týmy ale umožní truhlu otevřít.

Díky tomuto principu nakonec vyznívá hra jako připomenutí „jsme na stejné lodi, vzájemně se potřebujeme, práce všech je pro nás stejně důležitá“, a o to přeci jde i v reálném firemním životě.

Skupinka účastníků v noci při svitu čelovek nad mapouTemná noc

Krátce před úplnou kapitulací, řešilo nejvyšší vedení hitlerovského Německa důležitou otázku: Kde a jak uložit uloupené majetky, hesla k tučným kontům v zahraničních bankách, výsledky tajných výzkumů i kompromitující materiály o válečných zločinech? Posledním, pro Němce bezpečným územím, byly Čechy. Tak vznikl Štěchovický poklad. Díky nedávnému odtajnění německých archivů se objevily nové indicie o místě jeho uložení. Další informace jsme získali od pamětníků v okolí Štěchovic. Podaří se nám spolu s účastníky kurzu odhalit poslední tajemství historie druhé světové války?

Temná noc je noční týmová hra plná tajemného napětí, při které účastníci rozdělení do dílčích týmů hledají v terénu idicie k uložení pokladu. Jednotlivé skupiny při tom využijí jízdy na kánoích a raftech, slaňovací techniku, a zejména orientaci v neznámém terénu podle mapy.

Barbora FröhdeMagická Praha

je legendou zarámované objevování krás Prahy. Účastníci při něm navštíví zajímavá místa a seznámí se s významnými osobnostmi naší historie. V rámci procházky plní i několik neobvyklých, avšak ne příliš náročných skupinových úkolů, nacházejí tajné schránky se zprávami a ve finále objevují poklad, který si rozdělí. Takový poklad může obsahovat například speciální pamětní mince či poukazy na dobové zážitky.

Program může být pojat jako doplněk pracovního jednání, velmi často pro mezinárodní skupiny, nebo méně tradiční zahájení vánočního firemního setkání.

Trasu v Praze lze přizpůsobit místu, kde jsou účastníci ubytováni, zakončení netradiční městské procházky lze realizovat v restauraci či vinárně.

Neváhejte se na nás obrátit i v případě, že byste měli zájem o podobný program i v jiném českém městě.

Dvojice účastníků hledá s využitím detektoru kovů zakopaný pokladVyloupený trezor

Čeká vás pátrání po pachateli trestného činu, včetně jeho případného zatčení a nalezení odcizeného trezoru. Účastnická skupina je rozdělena do 6-12-ti členných týmů, které se snaží během dne zajistit důkazy, které vedou k odhalení pachatele a nálezu trezoru. Při svém pátrání pracují s mapou okolí, jež je nutné prozkoumat a posbírat potřebné informace z výslechů. Snímají otisky prstů, odlévají stopy, pracují s detektorem kovů a UV lampou, plní týmové úkoly a vše logicky skládají dohromady tak, aby odhalili pachatele a našli obsah vyloupeného trezoru.

Program lze využít i v rámci rozvojových kurzů. Klade totiž nároky na efektivní domluvu a spolupráci v týmu, volbu vhodné strategie, využití potenciálu jednotlivých členů týmu a v neposlední řadě na řízení týmu.

Dva muži přivazují lana ke stromu při stavbě lanového přemostěníDream Gate Bridge

Most Golden Gate (Zlatá brána) u San Franciska je jedním z nejdelších a nejznámějších visutých mostů na světě. Je nazývám stavbou 20. století!

V naší hře představují účastníci tým, který usiluje o získání zakázky Dream Gate Bridge - stavby 21. století, která Golden Gate Bridge překoná. Podmínkou je však dokonale zvládnout pilotní projekt – konstrukci lanového mostu včetně zkušebního provozu.

Je nezbytné vyčlenit specialisty na dílčí úkony jako jsou: vytvoření projektu včetně finančního rozpočtu, nalezení místa přemostění, zajištění potřebného materiálu, konstrukce mostu, PR akce, videodokumentace, catering apod. Pohyb členů realizačního týmu probíhá jak pěšky, tak na kolech, neboť materiál je třeba zajistit u různých dodavatelů na různých místech. Nakonec proběhne zkušební provoz, ve kterém sami realizátoři otestují funkčnost stavby.

P1130585Festival náborových filmů

Velké oblibě se těší náš kreativně zaměřený program Festival náborových filmů.

Účastníci akce jsou rozděleni do několika produkčních týmů, které mají za úkol vymyslet a natočit co nejpůsobivější krátký snímek na téma "staňte se pracovníkem naší společnosti".

Již v době tvorby společného díla nabízí program skvělou skupinovou zábavu, která pak vrcholí večerní soutěžní projekcí, při níž jsou oceněny nejlepší herecké výkony i film jako celek.

Přestože se jedná v první řadě o zábavu, vytváří program veliký prostor pro bližší vzájemné poznávání ve velmi neobvyklých a často zcela nečekaných rolích a zároveň klade nároky na domluvu a spolupráci v týmu.

Comments are closed.