Teambuilding

Teambuilding - nastartování nových týmů

„Pošlete nám skupinu pracovníků, vrátí se vám fungující tým," tak by se dal s jistou nadsázkou charakterizovat kurz určený k budování nových pracovních týmů.

Dílčími cíli teambuildingových programů bývá:

  • bližší vzájemné poznání členů pracovních skupin
  • nastavení pravidel spolupráce
  • budování vzájemné důvěry
  • podpora kohezivních procesů ve skupině
  • praktický trénink týmové spolupráce

Hlavním zdrojem rozvíjející zkušenosti jsou zážitky získávané při řešení zajímavých, méně obvyklých, nezřídka dobrodružných týmových úkolů.

Teambuildingové kurzy mají promyšlenou dramaturgii a pracují se skupinovými rozbory.

Náročnost teambuildingů lze volit podle potřeb a možností konkrétních účastnických skupin.

Třídenní teambuilding s AKORDem posune spolupráci týmu na úroveň, k jaké by v běžném firemním prostředí dospěl za půl roku. 

Comments are closed.