Péče o zákazníka

Víme, jak rozvíjet pracovníky call center a zákaznického servisu, aby byli vaši klienti vždy spokojeni.

Trénink pracovníků call center

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Kurz je určen pro pracovníky CALL CENTER, kteří jsou v každodenním kontaktu s klienty po telefonu. Cílem kurzu je zlepšit profesionální přístup k telefonování se zákazníkem důrazem na individuální přístup. Naučit se efektivně v limitovaném čase vést rozhovor a zvládnout obtížné situace, které vedou ke stresům a brání dosáhnout dohody/řešení s klientem.

Dílčí témata kurzu
Specifika telefonické komunikace – zásady správného telefonování (co  může „znechutit“ při telefonování, profesionální chování při telefonování), procesní a osobní stránka servisu zákazníkům, struktura telefonického rozhovoru – kladení otázek, zjišťování potřeb, odpovědnost pracovníka za průběh rozhovoru, jednání s obtížnými klienty a řešení stížností a konfliktních situací, zvládání emocí.


Efektivní osobní komunikace s klientem

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Kurz je určen pro pracovníky zákaznických center, kteří se každý den setkávají osobně se zákazníky. Cílem kurzu je zvýšit profesionalitu v jednání s klienty, uvědomit si výhody individuálního přístupu, naučit se efektivně využít omezeného času pro úspěšné vedení rozhovoru. Zvládnout obtížné situace, zlepšit profesionální přístup k jednání se zákazníkem. Vyrovnat se s obtížnými a stresovými situacemi, které brání dosažení dohody/řešení s klientem.

Dílčí témata kurzu
Úspěšný vstup do jednání, struktura rozhovoru, vedení rozhovoru, srozumitelnost informací, ověřování pochopení klientova sdělení, procesní a osobní stránka servisu zákazníkům, reprezentování firmy jako celku, jak svým vyjadřováním podpořit prestiž firemní značky, jednání s obtížnými klienty a řešení stížností a konfliktních situací, zvládání emocí.


Další možná témata kurzů a konzultací

  • Rétorika pro telefonní rozhovory
  • Prodejní telefonické rozhovory
  • Trénink telefonické komunikace pro asistentky
  • Individuální konzultace k nastavení call scriptu
  • Elektronická komunikace se zákazníkem
  • Jak se vyrovnat se stresem

Comments are closed.