Facilitace workshopů

Workshopy umožňují efektivní a konstruktivní týmovou práci. Díky aktivnímu zapojení všech členů je výsledek vnímán jako společný a lépe tak dojde k identifikaci s nově formulovanou strategií či popsanými postupy.

Facilitace workshopů

Nabízíme Vám zkušené facilitátory, kteří váš tým provedou celým workshopem a umožní vám i všem zúčastněným ničím nerušenou koncentraci na výsledek.

Co získáte, pokud využijete našich služeb?

 • U vás ve firmě společně projdeme konkrétní potřeby a jasně formulujeme, co má být výstupem workshopu
 • Doporučíme vhodnou formu vedení workshopu a metody využívané v jeho průběhu
 • Naplánujeme harmonogram workshopu
 • Facilitátor se ujme i moderováni workshopu, abyste se vy mohli plně soustředit na disktutované téma
 • Externí facilitátor podpoří zapojení všech zúčastněných, což umožní vyšší akceptaci výstupů všemi členy týmu
 • V případě konání mimo firmu, zajistíme veškeré související služby

Příklady témat a situací, kdy lze workshop využít?

 • Tým nespolupracuje tak, jak by měl, lidé se mezi sebou "hádají", chybí vzájemné podpora
 • Výsledky průzkumu spokojenosti ukazují odlišné vnímání firemního klimatu mezi zaměstnanci a managementem
 • Potřebujete zvolit novou obchodní strategii a chcete, aby se obchodní tým na jejím vývoji podílel
 • Vaše strategické porady nejsou tak efektivní, jak byste si přáli
 • Prezentace výsledků a formulace klíčových faktorů úspěchu
 • Vyjasnění a nastavení kompetencí jednotlivých členů týmu, například při obměně vedení

Comments are closed.