Dlouhodobé programy

Manažerská akademie, práce s trainees nebo talenty… Navrhneme celý program nebo vám dodáme dílčí „komponenty“.

Manažerská akademie

Je dlouhodobý program poskytující komplexní manažerský rozvoj. Jeho základem jsou jedno či dvoudenní různě zaměřené tréninky. Tematická skladba tréninků vychází z reálných potřeb konkrétní účastnické skupiny. Ty můžeme zjišťovat formou úvodního development centra, nebo je určuje klient na základě vlastního průzkumu tréninkových potřeb. Obvykle zahajujeme dvoudenním kurzem Základy vedení týmů, navazujeme například bloky Efektivní komunikace, Sebeřízení a time-management, Konflikty a vyjednávání, Náročné manažerské rozhovory, Koučující přístup k vedení lidí a/nebo dalšími. Pro srovnání startovní a cílové úrovně doporučujeme i závěrečné development centrum např. formou programu Manažer v akci.

Součástí programu bývají besedy s inspirativními osobnostmi, diskusní kluby, samostatně zpracované eseje na vybrané téma z managementu nebo individuální koučing či mentoring.


Podobnou strukturu jako manažerské akademie mívají i další dlouhodobé programy např. pro vybrané talenty nebo klíčové zaměstnance společnosti. Liší se výběrem dílčích modulů i hloubkou probíraných témat, která vždy odpovídá stanoveným cílům a zkušenostní úrovni dané skupiny.


Koučující přístup - dlouhodobý kurz

Pro manažery, kteří chtějí kvalitně ovládat a v praxi využívat koučující přístup, nabízíme speciální dlouhodobý kurz. Ten je složený z několika tréninkových modulů a průběžně realizovaných supervizí reálných koučovacích rozhovorů manažera s jeho podřízenými. Program je doplněn e-learningem a on-line poradnou.

Díky kombinaci teoretického základu a tréninku v modelových situacích, což probíhá při společných setkáních, a praxe s okamžitou zpětnou vazbou přímo na pracovišti manažera, je u každého účastníka kurzu zaručený reálný rozvoj koučovací dovednosti a její přenos do každodenní praxe.

Comments are closed.