Adaptační programy

Adaptace nových pracovníků

Hlavním cílem procesu adaptace nového pracovníka je vyrovnávání se s pracovními a sociálními podmínkami v prostředí dané společnosti.

Adaptace probíhá v rovině osvojování potřebných pracovních aktivit, zvládání nároků pracovního prostředí a porozumění fungování organizace jako celku. Součástí adaptačního procesu je také sociální adaptace, kdy se pracovník vyrovnává se vztahy na pracovišti.

Dílčí cíle adaptace: pomoci pracovníkovi překonat počáteční fáze po nástupu do zaměstnání, vytvořit v pracovníkovi příznivý postoj k organizaci a tím ho v ní stabilizovat, dosáhnout podávání plného výkonu v co nejkratší době po nástupu.

Nabídka spolupráce

Na základě specifických požadavků vaší firmy připravíme a kompletně zpracujeme plán adaptačního procesu nových pracovníků, který začne dnem nástupu do zaměstnání a bude zahrnovat všechny potřebné součásti.

K zajištění informačních vstupů zorganizujeme skupinové diskuse s kompetentními osobami (workshopy) a povedeme rozhovory  se zástupci potřebných oddělení (personální, výrobní, přímý nadřízený, apod.)

Adaptace zahrnuje úroveň celopodnikovou (informace týkající se podniku a jeho specifik), útvarovou (informace týkající se útvaru, v němž je zařazeno dané pracovní místo) a oblast orientace na samotné pracovní místo (informace týkající se činnosti na daném pracovním místě).

Adaptace probíhá v několika etapách, které jsou průběžně vyhodnocovány. K procesu adaptace zpracujeme potřebné příručky, které obsahující zpravidla informace týkající se organizace a jejích jednotlivých útvarů.

Comments are closed.