Assessment centrum

AC je prostředkem ke zhodnocení úrovně sociálních dovedností a manažerských kompetencí včetně projevu přirozených vůdčích schopností. AC je osvědčenou metodou výběru zaměstnanců.

Princip AC vychází ze skutečnosti, že nejlépe lze předpovídat budoucí chování člověka na základě skutečně projeveného chování, a proto jsou před účastníky stavěny úkoly, které na ně kladou podobné nároky, jako očekávaný pracovní výkon.

Vedle klasických indoorových forem realizujeme rovněž outdoorové či kombinované (neardoor) varianty vedení AC, které rozšiřují rejstřík užívaných modelových situací o reálné úkoly náročné na psychickou odolnost, rozhodnost, schopnost spolupracovat v týmu a optimálně strukturovat proces řešení. Díky výraznějšímu zapojení emocí se u účastníků snižuje možnost stylizací.

V rolích hodnotitelů AC se objevují pracovníci jak interní (manažeři, personalisté), tak externí (konzultanti, psychologové).

Nejčastěji využívané metody v AC:

 • cílené pozorování účastníků při jednotlivých aktivitách
 • standardní psychodiagnostické a výkonové testy
 • řízené rozhovory

Příklady aktivit:

 • kreativní úkoly s následnou prezentací výstupů
 • simulované týmové porady
 • logické problémy a komunikační hry
 • úlohy na stanovování priorit
 • ... a řada dalších

Výstupem AC jsou individuální hodnotící zprávy, které jsou prezentovány zadavateli, a v případě zájmu i účastníkům při osobním rozhovoru.

K průběhu a výstupům AC se vážou přísné právní i etické normy, které důsledně dodržujeme.


Development centrum

DC je rozvojovou a diagnostickou metodou zaměřenou na oblast sociálních dovedností a manažerských kompetencí. DC napomáhá účastníkům uvědomit si konkrétní rozvojové potřeby a slouží jako východisko pro tvorbu individuálních rozvojových plánů.

Princip DC je založen na teorii zážitkového učení. Vychází ze skutečnosti, že nejlépe lze předpovídat budoucí chování člověka na základě dříve projeveného chování a rozvíjet schopnosti lidí prostřednictvím zapojení do aktivní činností.

Vedle klasických indoorových forem realizujeme rovněž outdoorové či kombinované (neardoor) varianty vedení DC, které rozšiřují rejstřík užívaných modelových situací o reálné úkoly náročné na psychickou odolnost, rozhodnost, schopnost spolupracovat v týmu a optimálně strukturovat proces řešení. Díky výraznějšímu zapojení emocí se u účastníků snižuje možnost stylizací.

Zásadní roli při DC hrají výrazné využití zpětné vazby (mezi účastníky i od hodnotitelů), sdílení osobních zkušeností a společné nalézání inspirativních řešení.

V rolích hodnotitelů DC se objevují pracovníci jak interní (manažeři, personalisté), tak externí (konzultanti, psychologové).

Nejčastěji využívané metody v DC:

 • cílené pozorování účastníků při jednotlivých aktivitách
 • standardní psychodiagnostické a výkonové testy
 • skupinové diskuse
 • sdílení osvědčených postupů

Příklady aktivit:

 • kreativní úkoly s následnou prezentací výstupů
 • simulované týmové porady
 • logické problémy a komunikační hry
 • úlohy na stanovování priorit
 • ... a řada dalších

Výstupem DC jsou individuální hodnotící zprávy s doporučením konkrétních oblastí rozvoje, které jsou prezentovány účastníkům DC při osobním rozhovoru.

K průběhu a výstupům DC se vážou přísné právní i etické normy, které důsledně dodržujeme.

 

Comments are closed.