Fotogalerie

Politikaření ve firmách - duben 2019

Pracovní snídaně jaro 2018

Pracovní snídaně podzim 2017

Pracovní snídaně jaro 2017

Pracovní snídaně jaro 2016

Série přednášek k osobní značce

Pracovní snídaně podzim 2015

Práce s talenty a podpora přenosu poznatků z tréninků do praxe

Pracovní snídaně se povedla a je vidět, že téma práce s talenty a příprava trainee a talentových programů je ve firmách stále velmi živá - na diskusi by bylo určitě potřeba víc času, než bylo vyhrazeno. Těšíme se opět na jaře!

Rozvojový outdoor i v zimě

Kurz zaměřený na nastavení a rozvoj efektivní komunikace, sdílení a předávání informací

Chladnější počasí ani první sníh nezabránil účastníkům ve snaze o vyřešení probelamtických témat a nastavení spolupráce tak, aby byla nejen efektivní, ale zejména přátelská a respektující.