Konference “Kvalitou pro výsledky”

  • konference-csq_3
  • konference-csq
  • konference-csq_2

V rámci listopadu - měsíce kvality proběhla dne 8. listopadu v Národním domě na Vinohradech mezinárodní konference "Kvalitou pro výsledky", pořádaná Českou společností pro jakost. Účastníci měli možnost navštívit široké spektrum workshopů a přednášek, z velké většiny vysoce odborných z oblasti managementu kvality.

Vzhledem k zájmu, kterou vyvolal příspěvek Vladimíra Svatoše k tématu motivace na konferenci pořádané v červnu, byl mezi přednášející zařazen i na této mezinárodní konferenci.

Téma Pracovní motivace jako nástroj našeho snažení přilákalo i účastníky, kteří se, dle slov pořadatelů, "chtějí věnovat „měkčímu“ tématu".

Jak je to u vás? Téma pracovní motivace se objevuje nejen v kurzech Leadershipu či Základů vedení týmů, ale například i u Sebeřízení či Spolupráce v týmu.

Comments are closed.